Strategie

Strategie

U strategie vše začíná. Připravíme strategii, která Vám pomůže vyniknout.

Strategie

Strategie je základ pro úspěšné marketingové aktivity každé značky. Jde o kompas, který nám ukazuje správný směr. Strategie rozhoduje o tom, zda budou marketingové aktivity úspěšné a zaujmou sílovou skupinu.

Jak probíhá spolupráce?

Poznáme se

Začneme vytvořením briefu, na který navážeme společným rozhovorem. Poznáme vaši značku a vizi. Stanovíme vaše cíle, které vám pomůžeme plnit. Zjistíme kdo jste, kdo jsou vaši zákazníci, kdo je vaše konkurence a jaký je váš obor jako celek.

Vytváříme marketingovou
strategii

Získané informace analyzujeme a vytvoříme personu, marketingový archetyp a DNA značky. Připravíme cílové skupiny a identifikujeme potřeby a přání zákazníků a nastavíme strategii kanálů.

Komunikační a
obsahová strategie

Komunikační strategií definujeme jak chceme aby značka působila na zákazníka a určíme tonalitu značky. Jaké použijeme kanály pro komunikaci značky určujíme obsahovou strategií. Navrheneme konkrétní kanály a jak je používat.

Proč je strategie důležitá?

Marketingová, komunikační a obsahová strategie jsou tři pilíře, které hrají klíčovou roli v úspěšnosti značky. Přestože jsou tyto strategie navzájem propojené, každá z nich přináší specifické výhody.

Marketingová strategie

Slouží pro určení cílového trhu, identifikaci potřeb a přání zákazníků a odlišení značky od konkurence. Pomáhá efektivně rozdělit zdroje a stanovit cíle a metriky pro měření úspěšnosti marketingových aktivit.

Komunkační strategie

Určuje, jak a kdy komunikovat s cílovou skupinou, aby byla komunikace značky co nejefektivnější. Zahrnuje různé kanály jako webové stránky, blog, sociální sítě, e-mail marketing a reklamní materiály. Důležitým aspektem komunikační strategie je určení tone of voice, který je konzistentní s personou značky a resonuje se zákazníky.

Obsahová strategie

Zaměřuje se na vytváření a distribuci hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu, který získává pozornost cílové skupiny a vede k dosažení businessových a marketingových cílů. Dobrá obsahová strategie pomáhá zvýšit povědomí o značce, vytváří důvěru a loajalitu u zákazníků, generuje leady a podporuje prodej.