Výkonostní
marketing

Výkonostní marketing

Získejte pozornost cílové skupiny s pomocí optimalizovaných reklamních kapaní.

Výkonostní marketing

Reklamní kampaně ve vyhledávačích, nativní kampaně, obsahová reklama i kampaně na sociálních sítích zvyšují povědomí o značce i prodeje produktů a služeb. Pomáhají tak firmám plnit stanovené cíle, dosahovat úspěchů a pomáhají konzistentně růst.

Jak probíhá spolupráce?

Úvodní konzultace

Naším prvním krokem je porozumění vašemu podnikání, jeho cílům a potřebám zákazníků. Na základě těchto informací navrhneme strategii výkonnostního marketingu na míru.

Příprava strategie a kampaní

Příprava strategie
a kampaní

Na základě získaných informací navrhneme strategii výkonnostního marketingu na míru. Strategie obsahuje plán aktivit a komunikačních kanálů, časový harmonogram a rozdělení rozpočtu. Vytvoříme personalizované reklamní kampaně s poutavým copy a vizuální podobou.

Analýza a optimalizace
reklamních kampaní

Po spuštění kampaní sledujeme a analyzujeme výsledky. Získaná data používáme k optimalizaci a maximalizaci výkonu reklamních kampaní.

Proč je výkonnostní marketing důležitý?

Proč je výkonnostní
marketing důležitý?

Správně nastavená strategie a zajímavé reklamní kampaně pomáhají značkám získat pozornost zákazníků. V dnešní době silné konkurence je výkonnostní marketing naprosto klíčový pro úspěch značky.

Rychlá doručitelnost

Výkonnostní marketing umožňuje rychlé spouštění reklamních kampaní, sledování jejich výkonu v reálném čase a optimalizovat kampaně pro maximální efektivitu.

Cílení na relevantní publikum

Cílení na relevantní
publikum

Reklamní kampaně v digitálním prostředí umožňují přesné zacílení na cílovou skupinu. Získaná data z kampaní umožňují následně optimalizovat cílení kampaní. Díky tomu je vynaložený rozpočet za reklamy využitý na maximum pro co největší ROI.

Opětovné oslovení remarketingem

Opětovné oslovení
remarketingem

Remarketing umožňuje opětovně oslovit potenciální zákazníky, kteří projevili zájem o reklamu, nebo navštívili webové stránky, ale neudělali požadovanou akci.

Podívejte se na naše práce

Chcete výkonostní marketing, který vám pomůže vyniknout?

Ozvěte se nám! janpospisil@allchoice.cz +420 777 776 192